Göz Çevresi Yaşlanması

Torun ve büyükanne

Göz çevresi, ağız çevresi ile birlikte iletişim sırasında ifadelerimizi en çok aktardığımız yüz bölgesi.

Göz kapaklarındaki cilt çok ince ve hassastır, pek çok kişide en erken yaşlanma belirtileri göz etrafında başlar. Çoğunlukla da ilk fark edilen kaz ayakları denen göz kenarı çizgileri oluyor.

Bu bölgenin anatomisi, alın ve orta yüz -yüzün yatay 1/3’lük bölümü- değişiklikleri ile sıkı ilişki halindedir. Özellikle göz altı bölgesini yanaktan ayrı düşünemeyiz, değerlendirirken de işlem uygularken de tek bir yapı gibi ele alırız.

Yaşlanırken; kaşlar aşağı sarkar, göz etrafındaki yağ doku yer değiştirir, asıcı bağlar gevşer, üst göz kapağı sarkar, alt göz kapağı uzar/aşağı doğru çekilir ve gözün beyaz kısmı görünür, göz altında çöküklük, torbalanma ve oluklanmalar olur.
Gözün yerleştiği kemiğin yaşla üst/iç ve alt/dış kısımlarından genişlediğini, kemik kaybı olduğunu biliyoruz.
Yanaktaki yağ yastıkçığının yaşla birlikte aşağı sarkması göz etrafı anatomisini etkiler.

Tear Trough (gözyaşı oluğu) ve Diğer Oluklanmalar


Gözyaşı oluğu 2 yaşında çocukta bile görülebilen bir oluk, yüz topoğrafyasının bir parçası. Yaşla birlikte olan şey normal gözyaşı oluğundan aşağıda ve daha belirgin/çökük bir oluk olması ki “tear through” deformitesi deriz buna. Diğer oluklar ve torbalanmalarla birlikte italik bir “y” harfi oluşumu görülür.
Yandan bakınca göz altı ile yanak geçiş hattının bozulduğu, daha düz ve kesintisiz olması gerekirken inişli çıkışlı bir hale geldiği görülür.
Genç yüz ile yaşlıdaki italik “y”
Göz etrafı asıcı bağların gevşemesi -beyaz çizgiler-, yağ yastıkçıkları sarkmasıyla olan torbalanmalar ile oluklar. Cildin incelmesi ve yanak yağ dokusunun sarkması da bu görüntüye katkıda bulunur.
Bulgular kişiye göre çeşitli seviyelerde olabilir.

Üst Göz Kapağı Düşüklüğü

Üst göz kapağında düşüklük; alın bölgesi yaşlanması ile kaşların düşmesi, göz etrafındaki bölgenin kemik yapısının içe aşağı dönmesi, gevşeyen bağlar, yağ doku değişiklikleri ve cildin esnekliğini kaybetmesi ile oluşur.
Üst kapakta da yağ fıtıklaşmaları görülebilir.

Göz etrafı mimiklerin çok kullanıldığı bir bölge olduğundan kasların sürekli çalışmasıyla -ve zamanla cildin incelip zayıflamasıyla- kalıcılaşan çizgiler de yaşlanma sürecinin bir parçasıdır:

Göz çevresi sözel olmayan iletişimde önemli rolü olan bir alan. Tek başına ayrı bir ilgiyi, bakımı hak ediyor çünkü göz çevresi düzeltildiğinde yüzün tümünde bir iyileşme hissedilir.